In de jaren twintig hebben twee Beekbergenaren een grote fietsreis gemaakt door Europa waarbij ze onderweg met een radio-ontvanger muziek lieten horen waarmee ze wat verdienden om in hun levensonderhoud te voorzien. Ik ben op zoek naar de achtergronden van deze mensen en hun reis. Wellicht is er al eens wat over gepubliceerd. In ieder geval staat er een foto in het boekje Beekbergen in grootmoederstijd, dat is geschreven door G.C. Hogeweij. 
Op deze webpagina staat in de beschrijving van pagina 44:
Pagina 44. In 1924 maakten Bertus Jacobi en Piet Dekkers een wereldreis met twee aan elkaar gekoppelde fietsen waartussen een radio was gemonteerd. De reis begon in Parijs op 14 augustus; zij deden verschillende Afrikaanse en Europese landen aan. Deze foto werd genomen bij de rijwiel- en radiozaak van de Gebroeders Wilbrink aan de Dorpstraat. Van links naar rechts, staand: Dolf Wilbrink en zijn vrouw Jet Jacobi, Hermie de Grip, Bertus Jacobi, Henk Jansen van Doorn, Jaap Mooij, Piet Dekkers, Jan de Grip, Van Werven en meester Van der Kamp. Vooraan: Willem Muller, Gijs van Tongeren, jongen Jansen van Doorn, meisje Zwikkers, Andries de Grip en postbode Arie Blom.
Ik ben op zoek naar het origineel van die foto en of er nog meer foto’s en verhalen van zijn. Misschien nazaten van Jacobi of Dekkers. Het zou me niet verbazen dat er ergens een reisverslag van gemaakt is door beide fietsers.
Met de zoon van Hogeweij heb ik vanavond gesproken. Hij vertelde me dat hij geen foto’s had.
Van de reis van beide jongemannen zou ik graag een artikel willen schrijven in het clubblad van de vereniging De Oude Fiets.

Aad Streng

Steun ons!

Door ons in woord en daad steun te betuigen. Geldelijke bijdragen kunnen overgemaakt worden naar: rekeningnummer NL98 INGB 0003 5856 07 t.n.v. F.T.M. Freriks o.v.v. SBNE Beekbergen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Wij houden u op onregelmatige tijden op de hoogte door middel van een digitale nieuwsbrief.
U kunt zich hieronder aanmelden.