G.J. van het Loo,
Dorpstraat 7,
Postbus 60,
7360 AB Beekbergen.
Tel.: 506.16.89.

SBNE – Beekbergen,
t.a.v. Wouter Hiskemuller.

Betreft: Geluidsoverlast.

Beekbergen, 3 augustus 2008.

Beste Wouter,

Zoals je weet hebben wij een hevige en meerjarige ervaring met geluidsoverlast van het bij ons naast gelegen cafe ’t Susterhuys.

Ondanks herhaalde pogingen daartoe zijn nog het gemeentelijk apparaat, nog de politie, nog de Apeldoornse politiek er in geslaagd hieraan een einde te maken.
De complexiteit van de materie en ook de geringe animo van de Beekbergse bevolking om ruchtbaarheid te geven aan de problemen zullen hier ook mede debet aan zijn.

Net als jullie Stichting lopen ook wij bij herhaling aan tegen de problemen qua handhaving.
De recente artikelen in de Stentor en op de diverse websites hebben gelukkig heel wat los gemaakt. Er is nu aandacht voor de problematiek van overmatige geluidsproductie
en de handhaving van vergunningen die de bewoners van overlast moeten vrijwaren.
Wij ervaren nu een toegenomen ondersteuning bij onze pogingen te komen tot een leefbare situatie. Mogelijk is het ook deze extra aandacht die ook andere dorpsbewoners over de streep heeft getrokken om op te komen voor hun belangen en overtreding van de regels aan de orde te stellen.

Resultaat is een veel adequatere aanpak waardoor afgelopen donderdag (Veluwse marktavond) door de politie juist en tijdig is ingegrepen toen er door meerdere mensen daarom verzocht werd.

Middels dit schrijven wil ik de SBNE danken voor het nemen van het initiatief in deze.

Met vriendelijke groeten,

Gerrit van het Loo,

cc. De heer Berend van de Sande en de Stadsredaktie van de Stentor.