APELDOORN – De Stichting Behoud Natuurwaarden Enken in Beekbergen en de Apeldoornse Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn voelen zich door de gemeente buitenspel gezet door een vroegtijdig afgegeven kapvergunning voor Landgoed Spelderholt in Beekbergen.
Ze vinden dat de gemeente moet wachten op de uiteindelijke uitspraak van de Raad van State over de bouwplannen op het landgoed.
Beide stichtingen en de gemeente troffen elkaar dinsdag in Apeldoorn voor de onafhankelijke bezwarencommissie. De stichtingen gaven daar een toelichting op hun bezwaren tegen de kapvergunning voor tachtig bomen en ruim 8000 vierkante meter bosplantsoen op het landgoed. De kap is nodig voor de bouw van een appartementengebouw en negen villa’s.
Het bestemmingsplan dat de bouw van die woningen en de verplaatsing van de manege van Riant Equestrian Centre naar het landgoed mogelijk maakt, is goedgekeurd door de Apeldoornse gemeenteraad, maar geschorst door de Raad van State. Die wil de gevolgen voor de natuur, onder meer een halve hectare droge heide, eerst diepgaand onderzoeken.
Intussen heeft Riant recentelijk een bouwvergunning aangevraagd voor de bouw van de woningen. Die kan pas worden verleend als het bestemmingsplan door de Raad van State onherroepelijk is verklaard. Het is onduidelijk of en wanneer dat gaat gebeuren.
Plannenmaker Riant wil zo lang niet wachten met de andere benodigde vergunningen en vroeg daarom alvast een kapvergunning aan. De advocaat van het paardensportbedrijf wees er dinsdag op dat Riant al acht jaar werkt aan de plannen en niet straks nog een jaar extra kwijt wil zijn met het wachten op een kapvergunning.

Volgens Michiel van der Weele van de enkenstichting SBNE zit er echter een addertje onder het gras. Weliswaar heeft de gemeente vastgelegd dat Riant pas na het onherroepelijk worden van de bouwvergunning met kappen mag beginnen, maar tegen die tijd is de kapvergunning al onherroepelijk geworden. Bovendien mag de gemeente de kapvergunning tussentijds wijzigen, zonder dat aan de betrokken stichtingen te hoeven melden. Beide stichtingen zeggen daardoor niet te kunnen controleren of de bomen en het bosplantsoen op het landgoed wel zoveel mogelijk worden gespaard. Ook om de bomenkap te kunnen toetsen aan de onherroepelijke bouwvergunningen willen de stichtingen dat de gemeente de kapvergunning opschort en tegelijk met de bouwvergunning afgeeft.
De voorzitter van de bezwarencommissie liet doorschemeren dat de gemeente wellicht juridisch gelijk heeft, maar nu wel gevoelens van onbehagen in de buurt oproept. Gemeentejurist Gert ter Brugge wees erop dat de gemeenteraad met de plannen van Riant heeft ingestemd.
Eigenaresse Mieke van Tergouw van Riant liet buiten de zitting om weten niet aan de verhuisplannen van haar mencentrum te zijn begonnen als ze de lengte van de procedure vooraf had geweten en de inspanningen die de procedures vergen. Ze wees erop dat de verhuizing van Riant naar het leegstaande voormalige pluimvee-instituut gebeurt op verzoek van de gemeente en het Gelders Landschap.

Door: Bert Felix
Bron: De Stentor, 10 mei 2011