Gisteravond, 17 juni 2019. De enk bij de Konijnenkamp in Beekbergen. Sprak onze minister van landbouw, mevrouw Schouten, niet over de circulaire landbouw? Hier hebben ze er blijkbaar niets van begrepen… maar liefst een uur lang heeft dit dit vreselijke apparaat gif gespoten over een akker met maïs…
Wolken gif, we zaten gewoon in de stank (en het gif…).
Wij proberen hier nu al een paar jaar samen met de gemeente bloeiende bermen terug te krijgen. Twee weken geleden is op een andere akker de gifspuit ook royaal gehanteerd. De helft van de berm is nu ook bruin.
Ik kan hier echt geen begrip voor opbrengen. Dag vogels, dag bloemen, dag kinderen… pfffff
 

Steun ons!

Door ons in woord en daad steun te betuigen. Geldelijke bijdragen kunnen overgemaakt worden naar: rekeningnummer NL98 INGB 0003 5856 07 t.n.v. F.T.M. Freriks o.v.v. SBNE Beekbergen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Wij houden u op onregelmatige tijden op de hoogte door middel van een digitale nieuwsbrief.
U kunt zich hieronder aanmelden.