Vegetatie of groen is van groot belang doordat het aangenaam geluid kan produceren, zowel
direct (ruisen) als indirect (vogels). Bovendien vermindert een prettig groen uitzicht de hinder die
lawaai kan opleveren. Daardoor en door de hogere (groene) kwaliteit van de omgeving, kan
lawaai minder aandacht trekken en dus minder hinderlijk zijn. Groen kan dus voor minder
geluidhinder zorgen…..

lees meer in:
informatieblad_groen_en_geluid