In het kader van de actie “Hart voor de Natuur” zal ook de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn een activiteit ontplooien en wel in de vorm van een, van hun inmiddels welbekende, lezing.

Op 15 februari zal prof. H. Siepel een inleiding verzorgen over de Veluwse stuifzanden.

Nu kan al in de agenda’s worden gezet dat de locatie wederom de Goede Herderkerk (Asselsestraat 199) zal zijn. De zaal is open vanaf 19.30 uur en de lezing zal beginnen om 20.00 uur.

SWMA-Natuurlezing

“Brandend zand en nergens water”

Binnenlandse stuifzanden; van bedreiging in de middeleeuwen tot hedendaags natuurdoel

Door: Prof. Dr. Henk Siepel, onder anderen verbonden aan Alterra en Wageningen University

Locatie: “de Goede Herderkerk”

Asselsestraat 199,  Apeldoorn

Datum:            15 februari

Tijd: zaal open: 19.30 uur,  aanvang lezing: 20.00 uur

De Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA) is aangesloten bij de Gelderse MilieuFederatie(GMF) en doet dan ook graag mee aan de actieweek “Hart voor Natuur”.

In die week wordt door de GMF en de andere provinciale milieufederaties opgeroepen om bij de komende verkiezingen het Natuurbeleid van de huidige regering  mee te laten wegen. Zie ook: www.hartvoornatuur.nu/gelderland.

De SWMA organiseert jaarlijks meerdere lezingen maar deze staat speciaal in het kader van deze grootschalige actieweek. Na afloop van de lezing zal er een boek van de hand van de inleider over de Veluwse stuifzanden worden verloot onder de aanwezigen.

Inland drift sand landscapes is een boek over de ecologie van de Veluwse stuifzanden. Hoe en wanneer zijn deze stuifzanden ontstaan? Welke fysisch-geografische factoren spelen een rol in dit gebied en hoe komen die tot uiting in de natuurwaarden? Hoe ontwikkelt de vegetatie zich, en hoe zijn stuifzanden het beste te beheren? Het boek beantwoordt deze en andere vragen in toegankelijke taal. Ook tijdens deze inleiding zullen genoemde onderwerpen ruimschoots aan bod komen en natuurlijk is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

De deelname aan de lezing en ook de koffie is gratis maar we stellen het zeer op prijs als u vrijwillig een financiële bijdrage zou willen deponeren in de daarvoor aanwezige melkbus……

Zie ook de site: http://www.hartvoornatuur.nu/gelderland/

En lees de nieuwsbrief:

Nieuwsbrief extra 2011-2

1 februari 2011

Forse bezuinigingen bedreigen natuur en landschap

Natuur en landschap, cultureel erfgoed, een groene leefomgeving, ‘t lijkt vanzelfsprekend in Gelderland. Niemand kan en wil zonder. Om te wonen, te werken en te recreëren zijn gevarieerde landschappen, bossen en natuurgebieden een groot goed.

Vele Gelderlanders zijn in hun portemonnee direct, of indirect, afhankelijk van de natuur. Wist u bijvoorbeeld dat de meeste binnenlandse vakanties Gelderland als bestemming hebben, omdat wij zo’n mooie en groene provincie zijn? Daardoor kunnen vele ondernemers, waaronder boeren inkomsten halen uit natuur en (cultuur)landschap. Ook legt de natuur fijnstof en CO2 vast voor een gezonde lucht en zorgt de natuur voor goed drinkwater. Dat raakt ons allemaal! En dan hebben we het nog niet eens gehad over de dieren en planten die in de natuur moeten zien te overleven.

Maar zo vanzelfsprekend is het niet meer. De voorgenomen bezuinigingen van het Rijk op natuur en landschap zijn zo fors (40 – 60%!) dat we de verdere ontwikkeling en het beheer daarvan in Gelderland niet meer kunnen waarmaken. Wat straks weg is, komt niet meer terug. Wilt u Gelderland niet zo achterlaten, lees dan vooral verder.

Landelijke actie-estafette ‘stem met uw hart voor de natuur’

Als de plannen van het nieuwe kabinet doorgaan, worden de provincies verantwoordelijk voor de uitvoering van het natuur- en landschapsbeleid. Een landelijke coalitie van natuur- en milieuorganisaties roept daarom iedereen op om 2 maart met hart voor de natuur te gaan stemmen voor de Provinciale Verkiezingen. Om de oproep kracht bij te zetten wordt in de week van 12 t/m 20 februari een estafette aan activiteiten georganiseerd. Deze estafette bestaat uit lezingen, excursies, ontmoetingen met boswachters, wandel- en fietstochten, landschapsbeheer en nog veel meer. Slotact zijn verkiezingsmanifestaties in alle provincies

19 februari manifestatie in Radio Kootwijk

De Gelderse actie-estafette begint op zondag 13 februari. In een aantal natuurgebieden wordt het publiek welkom geheten door de boswachters en worden hartenkreten ingezameld. Slotact is een grote manifestatie op zaterdag 19 februari in Radio Kootwijk. Van 12.00-18.00 is er een heel scala aan activiteiten, waarbij naast aandacht voor de natuur ook veel aandacht uitgaat naar de mens die recreërt en sport in de natuur. Ook dát wordt bedreigd als er geen geld meer is voor goed beheer!

Een greep uit de activiteiten:

–       een informatiemarkt met stands en doorlopende filmvertoningen,

–       rondleidingen door de natuur en door het zendgebouwencomplex en een inkijkje bij radio-zendamateurs,

–       verhuur van fietsen, mountainbikes en e-scooters en huifkartochten,

–       nestkastjes beschilderen en andere kinderactiviteiten,

–       boswachter vertelt sterke verhalen (vuurkorf, warme chocomel),

–       een langlauf-clinic en een minicursus vogelherkenning,

–       natuurbeheer (opslag dennen zagen),

–       ophangen ingezamelde hartenkreten in een hartjesboom,

Om 13.30 uur vindt een begeleide wandeltocht met honden plaats en om 14.30 arriveren enkele honderden mountainbikers (georganiseerd door de Nederlandse Toerfiets Unie NTFU en S(up)port for Nature, die onze actie steunen).

Van 14.45-17.00 uur vindt een verkiezingsdebat plaats in de vorm van een ideeënveiling, met o.a. gedeputeerde Keereweer en de lijsttrekkers van vrijwel alle deelnemende partijen. Daarna is er tijd voor naborrelen.

Gelders Burgerinitiatief ‘Hartenkreet voor natuur en landschap’

Op 13 februari vindt in het Bezoekerscentrum Veluwezoom de aftrap plaats van het Gelders Burgerinitiatief ‘Hartenkreet voor natuur en landschap’. Tot half maart worden handtekeningen ingezameld waarmee het provinciebestuur wordt gevraagd een aantal besluiten te nemen om de Gelderse natuur en landschappen voor de toekomst veilig te stellen. We roepen iedereen op dit burgerinitiatief te ondersteunen met hun handtekening.

Kijk op www.hartvoornatuur.nu/gelderland voor een overzicht van alle activiteiten in Gelderse natuurgebieden en de tekst en handtekeningenlijst van het Burgerinitiatief. De site wordt de komende dagen steeds verder gevuld.

Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de Gelderse Milieufederatie: Alex de Meijer, 026 3523746 of 06 48820433. We staan u graag te woord.

Gelderse deelnemers aan Hart voor Natuur zijn:

Fietsersbond Gelderland

Gelders Erfgoed

Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen

Gelderse Milieufederatie

IVN Natuur- en milieueducatie

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV)

Landschapsbeheer Gelderland

Natuurmonumenten

Soortbescherming Nederland, waaronder FLORON (Stichting Floristisch Onderzoek Nederland), RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland), de Vlinderstichting en de Zoogdiervereniging

Staatsbosbeheer

Gelderse Milieufederatie

Jansbuitensingel 14 / 6811 AB Arnhem

026 3523740

gmf@geldersemilieufederatie.nl

www.geldersemilieufederatie.nl