Het kan verkeren.

Vanaf 2004 kijkt de SBNE kritisch naar (bouw)plannen op het Spelderholt. We stonden vaak tegenover de projectontwikkelaar. Deze week ging bij ons de telefoon omdat de projectontwikkelaar het weer niet met ons eens was. Dit keer ging het niet om een bezwaar van ons tegen een van haar plannen. De projectontwikkelaar begreep dit keer niet dat wij geen bezwaren hadden tegen de plannen van een andere gebruiker van het Spelderholt. Het ging om tijdelijke parkeerplannen voor medewerkers van het Gelre op het Spelderholt, waarover zaterdag 5 februari 2022 een bericht in de Stentor stond.

De projectontwikkelaar was verbaasd, omdat de SBNE bij haar plannen wel steeds in actie kwam. Terwijl nu haar weg en wegberm door de medewerkers van het Gelre helemaal stuk gereden zouden worden, de weg die zij binnenkort spic en span moet opleveren aan de gemeente. Zij was verbaasd dat de SBNE nu wel extra stikstofuitstoot accepteerde en niet bij haar plannen. Een soortgelijke reactie kregen wij ook van bewoners van de villa’s op het Spelderholt.

Het lijkt ons goed hier op te reageren. Er zijn grote verschillen tussen de plannen van de projectontwikkelaar en de parkeerplannen van het Gelre/Parc Spelderholt. De plannen van de projectontwikkelaar zijn nieuw en voortdurend, die van het Gelre/Parc Spelderholt zijn tijdelijk en bestaand. De medewerkers van het Gelre rijden naar het 2 kilometer verderop gelegen Centraal Beheer of naar het Spelderholt. Dat maakt qua stikstof niet veel uit.

Met Parc Spelderholt heeft de SBNE in een redelijke harmonie afspraken kunnen maken en voortdurend periodiek overleg gehad over het duurzaam gebruik van haar gedeelte van het landgoed. Met de projectontwikkelaar is pas sinds kort sprake van constructief overleg. Van de 12 villabewoners heeft slechts één stel de moeite genomen met ons in overleg te gaan. Onderdeel van het overleg met Parc Spelderholt was onder meer de parkeerlocatie. De SBNE was al lang geleden akkoord met het concentreren van vrijwel alle auto’s van Parc Spelderholt op de plek waar vroeger de stallen O1, O2 en/of O3 stonden. Dit onder meer om de parkeerhinder weg te halen bij de familie Netjes van Spelderholt 6, maar ook rondom het kasteel en het hotel. De parkeerplaatsen zouden ’natuurvriendelijk’ worden aangelegd, er was alleen steeds geen geld voor. Het vraagstuk van parkeren voor het Gelre met als bijverschijnsel dat de helft van de kosten voor het parkeren van de rug van Parc Spelderholt zou vallen was voor ons daarom niet heftig genoeg om in bezwaar te komen. De SBNE heeft daarbij wel aangegeven er vanwege de veiligheid veel belang aan te hechten dat ervoor wordt gezorgd – bij voorkeur met bermkanttegels en desnoods met drempels – dat er op de wegen naar en op het Spelderholt niet harder dan 30 kilometer wordt gereden en dat de bermen goed onderhouden worden.

Het deed ons deugd om te zien dat de bewoners van het landgoed Engelanderholt zich hebben verenigd in acties. Hopelijk wordt door deze groepsvorming voorkomen dat er – om maar wat te noemen – clandestien nog meer bomen worden gekapt en er weer met carbid en vuurwerk wordt geschoten vlak naast een terrein waar dieren buiten lopen.