De hoorzitting van de provincie voor het al dan niet verstrekken van een vergunning in het kader van de natuurbeschermingswet vindt plaats op dinsdag 19 januari a.s. vanaf 14:30 uur, in Sectiekamer 3, Provinciehuis Arnhem.

Er is een zitting waar de verleende vergunningen aan Parc Spelderholt (studentenhuisvesting) en Riant (verplaatsing en nieuwbouw manege met horeca, bouw appartementencomplex en bouw extreem grote villa’s) beide tegelijkertijd zullen worden behandeld. Dat is ook logisch gezien de cumulatieve effecten van de beide ontwikkelingen.

Riant zal met advocaat verschijnen. Deze hebben een reactie gegeven op het voorstel van de Provincie om de vergunning te herroepen.

Daarnaast zal Parc Spelderholt er zijn als de huurder van de studentenhuizen, Beter Wonen als de bouwer. Daarnaast natuurlijk gemeente, provincie, planbureau Esprit, SBNE en SWMA.

Het mag duidelijk zijn, wij hopen op een massale opkomst. We kunnen het gebruiken, nu meer dan ooit!!

Met vriendelijke groet,

SWMA & SBNE