Eerst een aanvulling op een bericht in de Nieuwsbrief van 27 oktober jl van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen en Lieren. In die Nieuwsbrief werd melding gemaakt van het aantal inbraken of pogingen tot inbraak in Beekbergen. Van de dorpsagent, de heer Simmelink, ontvingen wij een mededeling dat de helft van de inbraken op vakantieparken en instellingen heeft plaatsgevonden. Dat maakt het op zich niet minder ernstig maar geeft wellicht toch een wat minder onveilig gevoel en komt het aantal inbraken meer in lijn met andere dorpen en wijken van Apeldoorn. Op maandag 24 november 2014 is er in de Hoge Weije een door de politie georganiseerde (en door de gemeente Apeldoorn en de dorpsraad gefaciliteerde) voorlichtingsbijeenkomst over woninginbraken, preventie, herkennen van verdachte situaties, app- groepen en dergelijke. Preventie en alertheid zijn de beste wapens om inbraak en diefstal te voorkomen. Erg belangrijk dus om kennis te nemen van de vaak voor de hand liggende mogelijkheden op dit gebied. Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom, staat de koffie en de thee klaar. De bijeenkomst zelf begint om 19.30 uur en zal tot ca. 21.00 uur duren.

Wij rekenen op uw aanwezigheid en neem gerust iemand mee.