Lezing

Radio Kootwijk

Het Spanningsveld tussen Natuurwaarden, Landschapsschoon en Cultuur(historie)

 

De Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA) organiseert periodiek interessante en leerzame lezingen-avonden.  Nu is StaatsBosBeheer(SBB) bereid gevonden een lezing te verzorgen, waarbij ingegaan zal worden op het landelijk beleid dat men hanteert, de uitwerking hiervan voor de Veluwe en de gevolgen daarvan voor het beheer van Radio Kootwijk.

 

Datum:                                    13 november 2012

Aanvangstijd:                        20.00 uur

Locatie:                        Goede Herder Kerk

                                    Asselsestraat 199, 7312 CS Apeldoorn

Spreker(s):                        Piet Schippers, ecoloog bij StaatsBosBeheer

 

De zaal is vanaf 19.30 uur open, waarbij er gelegenheid bestaat een kopje koffie of thee te drinken en contacten te leggen met andere bezoekers. De lezing zelf begint om 20.00 uur. Er is een pauze, waarin ook weer de mogelijkheid is om een kopje koffie/thee te nuttigen. Er zal gelegenheid zijn voor het stellen van vragen. Deze bijeenkomst eindigt uiterlijk om 22.00 uur.

 

 

De toegang is gratis, maar er zal vanzelfsprekend gelegenheid zijn om een donatie te doen waardoor u het werk van de SWMA te ondersteunt.

 

De SWMA is een stichting die zich inzet voor het behoud van de Natuur-, Milieu- en landschappelijke waarden die de gemeente Apeldoorn zo kenmerken. Daartoe worden contacten onderhouden met overheden en instellingen, met belangenorganisaties, de politiek en de pers. De SWMA heeft dan ook een zeer uitgebreid netwerk. Waar nodig wordt gebruik gemaakt van inspraakprocedures om genoemde waarden voldoende onder de aandacht te brengen en hoog op de agenda te houden. In die gevallen waarin wij twijfelen aan de zorgvuldigheid van de afwegingen die projectontwikkelaars, overheden en bedrijven maken bij het opstellen van plannen schromen wij niet daarvoor bij de rechtbank en desnoods bij de Raad van State om een uitspraak te vragen. In een klein en dichtbevolkt land, als het onze, kan simpelweg niet zorgvuldig genoeg worden omgegaan met kwetsbare natuur en landschap. Eenmaal aangerichte schade door planologische ontwikkelingen kan niet zomaar worden hersteld.