Dinsdagavond 13 april 2010 vanaf 19.30 uur is er weer een ontmoetingsavond in de Goede Herderkerk, Asselsestraat.
Dan zal prof. dr. H. Siepel (*) een inleiding houden over:

De Veluwe, Europese topnatuur!!
Natura 2000 in onze achtertuin.

De Veluwe is een groot,  aaneengesloten natuurgebied met bijzonder hoge natuurwaarden. Daar willen we nu en tot in de verre toekomst nog van blijven genieten.
Dat kan niet zonder spelregels af te spreken.
Omdat de natuur- en landschappelijke waarde van de Veluwe zo hoog is, valt het onder Europese beschermingsregels. De Veluwe is door het Rijk namelijk aangewezen als Natura 2000 gebied.

Vanavond zal de heer H. Siepel uitleggen wat Natura 2000 inhoudt. Mag er misschien helemaal niets meer op de Veluwe? Wordt het een soort reservaat?

Na de inleiding weet u (veel) meer.

De Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA) is initiatiefnemer voor deze inleiding. Voordat  de inleiding over de Veluwe en Natura 2000 begint, zal een vertegenwoordiger van de SWMA  kort iets zeggen over haar doelstellingen en activiteiten.

(*) Prof. dr. H. Siepel is Hoofd Centrum Ecosystemen bij Alterra en Wageningen Universiteit; hoogleraar toegepaste dierecologie aan de Universiteit Nijmegen en voorzitter Wetenschappelijke toetsingscommissie Natura 2000 Vlaanderen.