De SBNE heeft een uitnodiging ontvangen voor de mondeling behandeling van de beroepszaken tegen het bestemmingsplan Spelderholt-Riant en de natuurbeschermingswetvergunning. Het bestemmingsplan is door de raad van Apeldoorn in juli 2009 vastgesteld en op 4 maart 2010 geheel geschorst. Een verzoek tot opheffing van de schorsing door Tergouw is op 21 december 2010 afgewezen, ook het verzoek alleen de woningbouw toe te staan. In het voorjaar van 2011 heeft de stichting advisering bestuursrechtspraak een advies voor de Raad van State bekend gemaakt. De beroepszaak is nu rijp voor behandeling.

Hetzelfde geldt voor het beroep inzake de natuurbeschermingswetvergunning. Deze is in september 2009 verstrekt aan Tergouw. De behandeling van het beroep tegen het bestemmingsplan begint op maandag 22 augustus a.s. om 10:00 uur. De NBW-vergunning wordt diezelfde dag om 13:00 uur behandeld.