Woensdagavond 1 februari 2012 is er weer een ontmoetingsavond in de Goede Herderkerk, Asselsestraat.

Vanaf 19.30 staat de koffie klaar, om 20.00 uur begint de presentatie.

De presentatie wordt verzorgd door mevr. Tineke Velthorst(*)

Onderwerp:

Natuur in en om Apeldoorn.

Als je door Apeldoorn rijdt of wandelt zie je veel groen. Fraaie parken, soms een restant bosgebied, sprengen die zijn opgeknapt, mooie bomen langs de straat. En mooie tuinen.

Misschien vraagt u zich weleens af:

–            Hoe gaat de gemeente om met het openbare groen? Zit daar een lange termijn visie achter?

Tijdens de presentatie “Natuur in en om Apeldoorn” zal geschetst worden wat het Apeldoornse natuurbeleid in en om de stad inhoudt. Zo wordt uitgelegd wat de Groene Mal is en welke (groen)structuren en ontwikkelingen er in stad, dorp en buitengebied zijn.

–            Kun je dat gemeentelijke en particuliere groen eigenlijk wel natuur noemen????

In een interactief deel van de avond wordt gefilosofeerd over de waarde van natuur en over verschillende visies van de mens op natuur. Wat is natuur in de stad precies? Waar is het te vinden en hoe (on)zichtbaar is het? Tot slot worden handvatten gegeven om in de directe leefomgeving iets nuttigs te doen voor de flora en fauna; natuur in de straat of natuur in eigen tuin. Hierbij zal onder andere aandacht geschonken worden aan het boek ‘Natuur in de Straat’ van Jaap Dirkmaat.

Vanavond krijgt u antwoord op deze vragen!

De Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA) is initiatiefnemer voor deze presentatie.

 

(*) mevr. Tineke Velthorst is adviseur ecologie bij de Afd. Beleid en Programma’s gemeente Apeldoorn. Verder werkt zij als projectleider/ecoloog bij de Stichting Staring Advies.