Natuurmonumenten, 18 november 2011

 

Een overweldigende meerderheid van het Nederlandse publiek verwerpt de plannen van staatssecretaris Henk Bleker voor een Wet natuur. Dit blijkt uit de publieksenquête die Natuurmonumenten op 9 november lanceerde.

 

In vier kranten riep de natuurbeschermingsorganisatie mensen op te reageren op acht stellingen die verband houden met de Wet natuur. De staatssecretaris wil met die wet drie bestaande wetten (de Natuurbeschermingwet, de Flora- en Faunawet en de Boswet) samenvoegen en vereenvoudigen.
Natuurmonumenten ijvert ervoor om het wetsvoorstel ten gunste van de natuur te verbeteren.

 

Uitkomsten
Uit de peiling blijkt dat de overgrote meerderheid van de bijna 24.000 respondenten het hiermee eens is. Zo zien negen van de tien mensen niets in het voorstel om de recreatieve jacht op ree, edelhert en damhert toe te staan. De opheffing van de strikte bescherming van de das wordt afgekeurd door 95 procent.

Eveneens 95 procent vindt dat de wettelijke bescherming van rust, ruimte, en weids uitzicht in de natuur niet mag verdwijnen.

 

Uitkomst publieksenquête
Nederlandse natuurgebieden worden alleen beschermd als Europese wetgeving daartoe dwingt Eens: 26,8% Oneens: 73,2%
De wettelijke bescherming van rust, ruimte en weids uitzicht in de natuur mag verdwijnen Eens: 5% Oneens: 95%
Het is toegestaan om ringslangen en adders te vangen voor een terrarium, zolang dat geen bedreiging voor het voortbestaan van de soort vormt Eens: 11,9% Oneens: 88,1%
Het is toegestaan om de burcht van dassen te verstoren en te vernietigen zolang men de das maar niet opzettelijk doodt Eens: 4,2% Oneens: 95,8%
Bedreigde dagvlinders, zoals het dikkopje en het veenhooibeestje, hoeven niet te worden beschermd Eens: 6,4% Oneens: 93,6%
Alle wilde zwijnen buiten de gebieden De Meinweg en De Veluwe moeten worden afgeschoten Eens: 11,6% Oneens: 88,4%
Het is toegestaan om recreatief te jagen op damherten, edelherten en reeën Eens: 10% Oneens: 90%
Als ganzen schade veroorzaken op boerenland, dan moet de overheid die schade vergoeden Eens: 70% Oneens: 30%