AGOVV ontvouwde in 2007 een plan voor een stadion in combinatie met een ’themapark’ voor gaming en virtual reality. Daartegen ontstond verzet, gezien de beoogde locatie: het ‘ bosje van Goudkuil’. artist impression Archief

APELDOORN – De lobby voor de bouw van een voetbalstadion in het ‘bosje van Goudkuil’ aan de Europaweg is opnieuw op gang gekomen.

AGOVV heeft een plek gekregen in de ‘Klachtenbundel Natura 2000’. Staatssecretaris Henk Bleker heeft deze door de VVD ingediende serie ‘voorbeelden van knellende wet- en regelgeving’ op dit moment in onderzoek.

De Tweede Kamerfractie van de VVD diende de klachtenbundel vorige maand in bij Bleker om de stelling te onderbouwen dat ‘ondernemers, burgers en organisaties schoon genoeg hebben van de strenge regels en lange en onzekere procedures die Natura 2000 met zich meebrengt’. De Europese regels voor natuurbescherming werken verlammend, vindt de partij. Volgens de VVD is de balans tussen economie en ecologie zoek.

AGOVV wordt in de bundel als eerste voorbeeld aangehaald: ‘een voetbalclub die geen vergunning krijgt voor het bouwen van een nieuw stadion, terwijl onderzoeken naar natuurwaarden geen enkele belemmering laten zien’. 

Het is niet voor het eerst dat er in de Tweede Kamer interesse is voor het bosje, dat tegenover de Ugchelsegrensweg ligt. Eerder gebeurde dat in 2007. Nadat een nieuw AGOVV-stadion aan de Europaweg in de buurt van Kwantum niet haalbaar was gebleken, was het Goudkuil-bosje volgens de club een goed alternatief. Vanuit de wijk Orden kwam echter een tegenbeweging op gang. ‘Respecteer Natura 2000’, eisten wijkbewoners die zich hadden verenigd in ‘het Ordens massief’. Kamerleden van Groen Links vroegen minister Cramer vervolgens te verbieden dat er binnen het natuurbeschermingsgebied gebouwd zou gaan worden.

Uiteindelijk ging er een streep door het plan. De gemeente constateerde dat de natuurbeschermingswetgeving een stadion in het bosje niet toeliet. Alleen als er geen reëel alternatief zou zijn en vast zou staan dat er een groot maatschappelijk belang mee is gediend, zou de plek een optie zijn, zo was de uitleg.

Volgens Thijs van Son, woordvoerder van de staatssecretaris, is inhoudelijke behandeling van de klachtenbundel nog niet direct te verwachten. Eerst wordt volgende week gesproken over de planmatige aanpak van stikstof. Pas daarna volgt de aanwijzing van Natura 2000-gebieden, zegt hij.

Auteur: door Gep Leeflang
Stentor vrijdag 20 januari 2012