DEN HAAG – De Raad van State wil voorlopig niet meewerken aan een snelle verplaatsing van de Beekbergse Manege Riant naar Het Spelderholt.

In een voorlopige uitspraak heeft de Raad van State dinsdag vastgesteld dat er eerst nog meer onderzoek moet worden gedaan naar de milieueffecten op het nabijgelegen Natura 2000-gebied de Veluwe. De Raad stelt dat projectontwikkelaar Tergouw Holding BV meer onderzoek moet doen naar de effecten van de verzurende ammoniakuitstoot (paardenpis en -mest) op een nabijgelegen heideveldje en de bossen rondom het Spelderholt. Ook wil de Raad van State het plan niet in twee delen ophakken en al wel toestemming geven voor de bouw van villa’s en een appartementengebouw op het toekomstige manegeterrein.

De Raad stelt vast dat Tergouw en de gemeente Apeldoorn eerder hebben gesteld dat de verhuizing- van de manege en de bouwplannen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat die niet gesplitst kunnen worden. De Raad ziet niet in waarom dat nu wel zou kunnen. Tergouw en de gemeente zullen nu de bodemzaak moeten afwachten die in de eerste helft van 2011 is gepland. Pas dan zal de Raad definitief beoordelen of en onder welke voorwaarden de manege verplaatst kan worden en de woningen gebouwd. Tot die tijd blijft het bestemmingsplan “Spelderholt-Riant” geschorst.

De uitspraak is een opsteker voor de Stichting Behoud Natuurwaarden Konijnenkamp, Engelanderenk en Spelderholt (SBNE). Door de uitspraak is de verplaatsing van de Beekbergse Manege Riant naar een locatie bij het voormalige pluimvee-instituut in Het Spelderholt en de bouw van woningen voorlopig niet mogelijk. De uitspraak is een domper voor Tergouw en Apeldoorn. Eerder zei de raadsman van Tergouw dat het project financieel door de bodem zakt als de Raad het bestemmingsplan niet vrij geeft.

Manege Riant is al zes jaar bezig het paardenbedrijf te verplaatsen van de Bruggelerweg naar het perceel op het terrein van het voormalige pluimvee-instituut van het ministerie van LNV. De gemeente Apeldoorn is voor de verplaatsing, die tegelijk de bouw van villa’s en van woningen op het huidige manegeterrein mogelijk maakt. De in de Stichting Behoud Natuurwaarden Konijnenkamp, Engelanderenk en Spelderholt verzamelde omwonenden zijn fel tegen. Zij vinden dat een manege en woningen de natuur ter plaatse onaanvaardbaar zullen aantasten.