Open brief van SBNE Beekbergen aan:

B&W van de gemeente Apeldoorn (B&W)
De Raad van de gemeente Apeldoorn (de Raad)
Tergouw Holding BV (Riant)

Beekbergen, 18 oktober 2011

Betreft: aanbod tot overleg inzake Spelderholt/Riant

Geachte dames en heren,

Bij besluit van 9 juli 2009, no. 65-2009, heeft de Raad het bestemmingsplan “Spelderholt-Riant” vastgesteld. Op 29 september 2011 heeft de Raad van State dit plan vernietigd. In grote lijn voorzag dit plan in de realisatie van de volgende zaken:

  • Bouw manege op Spelderholt
  • Bouw van een appartementencomplex op Spelderholt
  • Bouw van 12 villa’s op Spelderholt
  • Bouw van enkele woningen op het huidige terrein van Riant
  • Aanleg van een evenemententerrein op de enk van de Konijnenkamp

Op 6 oktober 2011 heeft de gemeente Apeldoorn bekend gemaakt dat zij vergunningen heeft afgegeven voor de bouw van het appartementencomplex en de villa’s. SBNE Beekbergen heeft inmiddels aan de rechter gevraagd deze vergunningen te vernietigen, onder meer omdat deze gebaseerd zijn op een inmiddels door de Raad van State vernietigd bestemmingsplan.

Bovendien zal de Raad van State hoogstwaarschijnlijk op zeer korte termijn de door de Provincie Gelderland verleende Natuurbeschermingswetvergunning vernietigen. Dit gezien de kritische vragen tijdens de zitting en het vernietigen van het door de Raad vastgestelde bestemmingsplan.

SBNE is van mening dat het plan door de Raad van State is vernietigd omdat er een aantal vormfouten is gemaakt en omdat er milieubezwaren zijn. De conclusie van SBNE is dat ook in een mogelijk opnieuw vastgesteld bestemmingsplan de bouw van de manege en de aanleg van het evenemententerrein door de Raad van State vernietigd zal worden, vooral vanwege de niet te herstellen milieubezwaren.

Voor de woningbouw is de Raad van State niet aan een inhoudelijke toets toegekomen, omdat er teveel vormfouten zijn gemaakt. Een zorgvuldige afweging heeft hier nog niet plaats kunnen vinden omdat procedures die dat moeten waarborgen niet goed doorlopen zijn.

De verplaatsing van de manege is de enige reden om woningbouw toe te staan; hiermee zouden de kosten van de verplaatsing gedekt moeten worden. Door de uitspraak van de Raad van State is derhalve de grondslag voor de woningbouw weggevallen.

Als we naar de toekomst kijken voorzien wij een nog vele jaren durende juridische strijd tussen SBNE en de overige partijen. Uiteindelijk is zelfs een gang naar de Europese rechter niet uit te sluiten, omdat Spelderholt grenst aan het Natura 2000-gebied.

Om uit deze impasse te geraken stelt SBNE opnieuw voor om in overleg te treden over een mogelijke oplossing. SBNE heeft al laten zien dat zij tot compromissen bereid is door het afsluiten van een convenant tussen SBNE, Parc Spelderholt en de Gemeente Apeldoorn.

Een mogelijke oplossing zou kunnen leiden tot de bouw van een aantal woningen op het Spelderholt. De Raad zou een bestemmingsplan vast kunnen stellen dat een manege en hoogbouw op Spelderholt uitsluit, maar wel een beperkte woningbouw toestaat. SBNE zou dan haar verzet tegen de huidige plannen kunnen staken en de bouw van deze woningen zou dan al op zeer korte termijn kunnen starten.
SBNE blijft zich verzetten tegen de bouw van de manege, de bouw van het appartementencomplex, de ‘vernietiging’ van de enk van de Konijnenkamp, de bouw van villa’s aan de rand van de enken en alle voor natuur- en milieu in het gebied schadelijke plannen, omdat SBNE het algemeen gewaardeerde landschapsschoon zal blijven beschermen.

SBNE Beekbergen