Hoogspanningsbeleid Gemeente Apeldoorn

Geachte buurtbewoners,

Mogen wij ons voorstellen:

Dik Weenink, Vaartserijn 1
Hans Leeneman, Rijnstraat 13

Wij vragen u aandacht voor het volgende.

De Gemeente Apeldoorn heeft dit voorjaar een belofte gedaan om de hoogspanningskabels die lopen door Apeldoorn Zuid en Beekbergen ondergronds te brengen, wij vinden dit een goede zaak voor heel Apeldoorn Zuid en Beekbergen.

Helaas hier is niets van waar, op de bijeenkomsten o.a. in de Sebastiaankerk op
31-03-2008 is duidelijk gesproken over het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen vóór 2011/2012 .

Zo nu blijkt heeft de Gemeente Apeldoorn voor dit project niets gereserveerd in de Meerjaren Planning Begroting 2009-2012. Bij nader onderzoek is het ons duidelijk geworden dat de gemeente hier niet mee bezig is, de belofte is naar ons inziens niets anders dan een wassen neus.

Wij willen de Gemeente Apeldoorn ter verantwoording roepen en u kunt ons daarbij steunen. Wij hebben een motie ingediend bij ‘Voor de dRaad ermee’! Dit is een poule van de Gemeente Apeldoorn waar een ieder die iets in dient 11/2 uur de spreektijd krijgt om voor de gehele gemeenteraad vragen te stellen over bovengenoemd onderwerp (bij genoeg stemmen).

De volgende vragen willen wij aan de Gemeente Apeldoorn gaan stellen:
–    Veiligheids-/gezondheidsrisico nabij het wonen van hoogspanningskabels?
–    Belofte maakt schuld, waarom is er niets begroot c.q. gereserveerd?
–    Waarom houd de gemeente zich niet aan het beleid van het Ministerie van VROM?
–    Hoe gaat men om met de woningbouw in Masterplan Zuid?
–    Wat is het beleid en de toekomstvisie van de hoogspanningslijnen?

Als u vindt dat dit belangrijk is voor Zuid en Beekbergen dan kunt u ons steunen.
Breng u stem uit. Ga naar www.apeldoorn.nl de vijfde ronde ‘Voor de dRaad ermee’! Stem op hoogspanningsmasten Dik Weenink.
De sluitingsdatum om te stemmen is maandag 6 oktober 2008.

Indien wij genoeg stemmen kunnen krijgen, mogen wij op 23 oktober 2008 dit onderwerp naar voren brengen om de gemeente ter verantwoording te roepen.
Wij hopen dat u op iedere computer die u tegen komt een stem uitbrengt (thuis/kantoor).

Met vriendelijke groeten,

Dik Weenink
Hans Leeneman