Dat er op de Engelanderweg vaak veel te hard wordt gereden is bij velen reeds lang bekend en is een ergernis. Het is een 30 km zone. Maar wie zich aan die snelheid houdt vormt naar het oordeel van andere weggebruikers een obstakel en wordt er vaak gevaarlijk ingehaald. Waarom wordt er dan niet handhavend opgetreden? Het wegprofiel van de Engelanderweg voldoet niet aan de eisen van een 30 km weg. Zou er bekeurd worden dan volgt bij de rechter vrijwel zeker vrijspraak. Er moest dus gezocht worden naar andere oplossingen. In een gesprek met de gemeente en Parc Spelderholt (medewerkers en cliënten lopen vaak over de Engelanderweg naar de bushalte op de Arnhemseweg of naar het dorp) heeft de Dorpsraad bepleit om –toen bleek dat de gemeente geen financiële middelen heeft om het wegprofiel aan te passen- middels bloembakken in de bermen een optische wegversmalling te realiseren. Door de gemeente zijn in de afgelopen week vier bloembakken in de bermen geplaatst. In de bakken komen dezelfde planten als in de bloembakken in de Dorpstraat.

De Engelanderweg wordt een 50 km weg. Nadrukkelijk is door de dorpsraad gesteld dat vanaf dat moment ook handhavend moet worden opgetreden.