Op dit moment wordt er door de KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie) een campagne gevoerd om haar leden te attenderen op het feit dat paarden die tijdens buitenritten wat laten ‘vallen’ voor overlast zorgen.
https://www.knhs.nl/buitenrijden/met-je-paard-in-het-verkeer/mestoverlast/
Ook de dorpsraad van Beekbergen nam dit artikel over in haar nieuwsbrief.

In onze woon- en leefomgeving zijn inderdaad veel paarden, die niet alleen in de wei of stal verblijven, maar ook met enige regelmaat op de weg of in het bos te vinden zijn.
KNHS geeft aan dat de mest vooral binnen de bebouwde kom overlast geeft voor omwonenden en andere weggebruikers, zoals wandelaars en fietsers.
Ze adviseert dan ook om mest binnen 24 uur op te ruimen. Ze stelt:
“In sommige gemeenten moet je de mest al verplicht opruimen via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Andere gemeenten overwegen om mestzakken verplicht te stellen, maar daar kleven nadelen aan. Weer andere gemeenten zetten speciaal voor ruiters en menners afvalemmers neer. Door de bebouwde kom schoon te houden kunnen we met z’n allen mogelijke (verdere) verplichtingen of boetes voorkomen. Dat kan simpelweg door binnen 24 uur de mest op te ruimen, gewoon met een schep en/of bezem.”

Op de vraag of paardenmest in de natuur een risico is, stelt KNHS dat dit geen reden tot zorg is.

In het hele verhaal missen we de overlast die het voor hondenbezitters geeft. Helaas vinden veel honden paardenstront een traktatie. Het is echter niet goed dat honden stront eten. De kans is namelijk vrij groot dat er in een paardenvijg resten van ontwormingsmiddelen voorkomen die gevaarlijk zijn voor honden. Maar ook poep van een paard dat niet recent ontwormd is brengt risico’s met zich mee. Het kan namelijk veel parasieten bevatten waar je hond eveneens ziek kan worden. Een paardenvijg van een paard dat wel ontwormd is met middelen of medicijnen die “Organophisphorus” bevatten, is zeer giftig voor een hond.

Kortom, de overlast door paardenstront, niet alleen op de openbare weg en/of binnen de bebouwde kom, bestaat ook buiten de bebouwde kom  en in wandelgebieden. Het zou dan ook zeer welkom zijn als Apeldoorn hier een Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor zou vaststellen.

Steun ons!

Door ons in woord en daad steun te betuigen. Geldelijke bijdragen kunnen overgemaakt worden naar: rekeningnummer NL98 INGB 0003 5856 07 t.n.v. F.T.M. Freriks o.v.v. SBNE Beekbergen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Wij houden u op onregelmatige tijden op de hoogte door middel van een digitale nieuwsbrief.
U kunt zich hieronder aanmelden.