Tijdens de politieke markt van 3 juli jl. kwam de verhuizing van Riant naar Spelderholt aan de orde. Er waren maar liefst 5 insprekers.

U kunt het hier allemaal nog eens beluisteren.

Onze conclusie is dat men het er over eens is dat op een groot aantal cruciale punten nader onderzoek en verduidelijking noodzakelijk is. Een aantal voorbeelden van aspecten die nadere uitwerking behoeven:

•    De villa’s in het oorspronkelijk plan zijn buitenproportioneel groot (1600 m3) en dienen teruggebracht te worden tot de normaal gangbare afmetingen in het buitengebied (normaliter 600 m3, maximaal 900 m3).

•    De Spelderholt-gronden zijn destijds geschonken op voorwaarde dat ze voor landbouwdoeleinden gebruikt zouden gaan worden. Er is sprake van een kettingbeding. Wat dit voor consequenties heeft moet onderzocht worden. Het is de vraag of hier een manege en/of woningbouw gepleegd mag worden.

•    (woeker)Winsten mogen door projectontwikkelaars gemaakt worden. Door betrokkenen van de gemeente en door de plannenmakers wordt echter beweerd dat een en ander budgetneutraal gaat en dat er geen winst gemaakt wordt. Hierdoor is het bij elke wijziging nodig weer een paar villa’s extra te bouwen.  Wij hebben aangetoond dat dit argument niet klopt. Er worden forse winsten behaald door dit project te ontwikkelen.
•    De visualisering van de plannen stond, voor zover beschikbaar, tot dusver niet op een hoog nivo. Ook het nu aangeleverde materiaal geeft een onjuiste voorstelling van zaken, vanwege in ieder geval aantoonbare slordigheden in de verhoudingen en in de plaatsing van de verschillende bouwwerken.

•    Er zijn nog een groot aantal andere vragen gesteld over het al dan niet permanent zijn van hindernissen hekwerken, evenementen-, oefen- en parkeerterreinen. Over het te kappen aantal bomen, handhaving smogelijkheden bij overtreding, het ontbreken van een geldige natuurtoets etc. In principe dienen al deze vragen eerst uitgewerkt te worden alvorens er weer in de PMA over gesproken zal kunnen worden. Ook dan rekent de SBNE niet alleen op de grote steun vanuit de Beekbergense samenleving maar ook op de vele dagjesmensen en toeristen die het unieke karakter van het gebied ten westen van de Arnhemseweg in Beekbergen weten te waarderen.