Demonstranten op 1 juli 2009 in Arnhem

Op woensdag 1 juli vergaderen Provinciale Staten over de herbegrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur en mogelijk ook over de subsidiëring van de Gelderse Milieu Federatie (GMF). Voor de vergadering verzamelden zich tegenstanders op de binnenplaats van het Huis der Provincie om hun afkeuring over de voorstellen duidelijk te maken.

Volgens de GMF is de bescherming van de EHS onvoldoende geregeld. De Federatie vindt dat er een aantal ongewenste herbegrenzingen ten bate van bebouwing zijn. Het gaat onder meer om Rhederhof, Kastanjedal Beek en Citadel Lent. Ook lopen er verbindingszones plotseling dood omdat realisatie te duur zou zijn. De regels van de EHS worden feitelijk terzijde geschoven, zo is de mening van de GMF!

Bron: Provincie Gelderland: www.gelderland.nl