Reactie op het artikel van de digitale Stentor

“GS achter bouw bij Spelderholt”

Aangezien de SBNE nog geen stukken van GS ontvangen heeft waarin zij hun kennelijke standpunt motiveren betreft deze reactie uitsluitend het krantenartikel waarin de gedeputeerde Keereweer wordt geciteerd.

Wat is er aan de hand?
Er zijn meerdere plannen die tegelijkertijd in hetzelfde gebied spelen en daarop van grote invloed zijn. Kort samengevat:
1. Vestiging zorginstellingen met bouw studentenhuisvesting en sporthal met alle daarmee samenhangende nevenactiviteiten.
2. Vestiging manege met horeca, bouw appartementengebouw en villa’s op meerdere locaties.

Gevolg van deze plannen is een enorme toename van het bouwvolume met bijbehorende activiteiten. Bovendien komt er een evenemententerrein met parkeergelegenheid op een tot nu toe ongeschonden enk.

Al deze gebieden hebben een hoge waarde op het gebied van landschapsschoon en ecologie. Zodanig zelfs dat er van een Europese bescherming sprake is, waardoor elk plan of project in dat gebied niet tot een verslechtering mag leiden. Het mede door de Provincie eind vorige eeuw afgedwongen vertrek van  pluimveecentrum en nertsenfarm paste helemaal in die lijn. De later ontstane bouwplannen van Riant niet. Het natuurverlies van deze bouwplannen praat je niet, zoals Keereweer doet, recht met het argument dat het pluimveecentrum annex nertsenfarm nog erger was dan een manege. Daar komt nog bij dat GS geen rekening houdt met de effecten op de natuur van bestaande activiteiten op het terrein en bouwplannen van Parc Spelderholt. Wij zijn het dan ook volledig met dhr. Keereweer eens als hij zegt dat hij juridisch zeer zwak staat.
Uitsluitend ons inzicht omtrent het aan de plannen verbonden verlies aan natuur is de drijfveer van het verzet van de SBNE. Inzicht dat ook door twee onafhankelijke ecologische adviesbureaus en wetenschappers wordt gedeeld. Nu blijken ook de onafhankelijke adviescommissie van de Provincie, de ambtenaar die de Provincie vertegenwoordigde bij de adviescommissie en de Raad van State zelf dit inzicht te hebben. De Raad van State heeft het bestemmingsplan dan ook begin dit jaar op grond van mogelijk natuurverlies geschorst.

Concluderend
Het nu door de gedeputeerde verwoorde standpunt brengt ons weer geheel terug in de tijd en negeert alle reeds gepasseerde stations. Hierdoor gaat wederom veel tijd (en geld) verloren, iets waar niemand bij gebaat is. Het heeft er alle schijn van dat GS bewust “strijdend ten onder wenst te gaan”, de vraag waarom dringt zich op…..