Tijdens de zitting van de rechtbank in Zutphen (13-02-2012) waarin twee verschillende aspecten van de plannen rond het verplaatsen van de manege behandeld werden heeft de rechter een indringende oproep gedaan aan betrokken partijen middels gesprekken tot een oplossing te komen. De juridische weg kent vrijwel uitsluitend verliezers en kan daarom gemakkelijk leiden tot escalatie.
De SBNE onderschrijft deze oproep van de rechter volledig, heeft daartoe ook in het vierjarig bestaan van de stichting ook veelvuldig het initiatief genomen. Recentelijk, na de vernietiging van het bestemmingsplan en van de vergunning in het kader van de natuurbeschermingswet hebben we de initiatiefneemster van de plannen nog een handreiking gedaan middels onderhandelingen te komen tot realisatie van plannen die wel passend en acceptabel zijn in het landschap en die geen onoverkomelijke schade toebrengen aan de natuurlijke waarden ter plaatse.

Wouter Hiskemuller
(voorzitter SBNE-Beekbergen)