ZUTPHEN – De bestuursrechter in Zutphen roept de bij de bouw op Landgoed Spelderholt in Beekbergen betrokken partijen op tot overleg. De rechter acht het waarschijnlijk dat de voorziene woningbouw er uiteindelijk komt. Overleg kan langdurige verdere procedures voorkomen en voor een mogelijk betere inpassing van de woningbouw zorgen.

De bestuursrechter deed dat maandag aan het eind van een bijna drie uur durende zitting in Zutphen. Tegenover elkaar stonden de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken (SBNE) en de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA) aan de ene kant en de gemeente Apeldoorn en Riant Holding aan de andere kant.

De stichtingen willen dat de rechter het projectbesluit vernietigt dat het college van Apeldoorn heeft genomen dat de bouw van een appartementengebouw en elf villa’s op Landgoed Spelderholt mogelijk maakt. Daarnaast willen de stichtingen een streep door de kapvergunning voor tachtig bomen en 8250 vierkante meter bosplantsoen.

SWMA is vooral bezorgd voor een aantasting van natuur en landschap door de kap van de bomen. Volgens de gemeente is daar geen sprake van: er worden geen karakteristieke bomen gekapt, terwijl Riant Holding erop wijst dat er door de kap en latere aanplant juist sprake is van herstel en verbetering van het landschap.

Ook de SBNE keert zich tegen de kap van de bomen, waardoor de toekomstige villa’s volgens de stichting op de open enk zichtbaar zullen zijn. Daarnaast stelt SBNE dat het collegebesluit ingaat tegen een uitspraak van de Raad van State.

Bron: De Stentor
Tekst: Bert Felix