Een bericht van de Apeldoornse Werkgroep Archeologie van 13 februari 2011 (http://www.archeologie-apeldoorn.nl/Spelderholt.htm)

In 2010 werden door de Apeldoornse Werkgroep Archeologie in de bossen tussen Beekbergen en Hoenderloo uit de kluit van aantal omgewaaide bomen ruim 100 scherven verzameld. Een eerste analyse leerde dat daartussen een tiental scherven zaten van typisch Romeins aardewerk, terwijl de rest lokaal baksel betreft, waarschijnlijk uit dezelfde tijd.

Romeins aardewerk uit het Spelderholt

Lokaal aardewerk uit het Spelderholt

Een analyse van de vondsten door specialisten moet meer helderheid geven, maar voorlopig lijkt het er op dat in het Spelderholt al in de Romeinse tijd een nederzetting heeft gelegen.

De vondst past ook goed met de resultaten van een opgraving uit 1937, ongeveer 1 kilometer verderop. Toen groef de beroemde Groningse archeoloog Van Giffen op een bospad een deel van een grafveld op met daarin vooral vroeg Middeleeuwse resten, maar ook oudere begravingen.