SBNE Beekbergen nodigt u uit

8 april 2009 – 20.00 uur: De Hoge Weye, Beekbergen

SBNE Beekbergen heeft als doelstelling het behoud en het bevorderen van de unieke waarden in het gebied van de enken en het aangrenzende bosgebied. Door dit gebied heen lopen de Konijnenkamp, Engeland, het Spelderholt en Engelanderholt.
SBNE Beekbergen is opgericht naar aanleiding van de plannen om manege Riant naar het landgoed Spelderholt en de enk rondom de Konijnenkamp te verplaatsen. Deze plannen, met de daarbij behorende grootschalige bouwplannen, vragen om een kritische blik vanuit het streven om de natuur- en cultuurhistorische waarden van zowel het Spelderholt, als van de prachtige enk te behouden. Dat betekent dat SBNE Beekbergen alle ontwikkelingen in dit gebied nauwlettend volgt.

Op dit moment ligt het ontwerpbestemmingsplan Spelderholt – Riant ter inzage. Dit is een wijziging op het nu geldende bestemmingsplan Stuwwalrand Parkzone Zuid. Het ontwerp heeft betrekking op de verplaatsing van manege Riant van de Bruggelerweg naar het Spelderholt en op de daarbij behorende woningbouw en andere ontwikkelingen. Bezwaar tegen dit ontwerpbestemmingsplan is onder andere dat het slechts beperkt informatie geeft over de beoogde ontwikkelingen in het gebied: ook Parc Spelderholt is met grootschalige plannen bezig. Tot en met 22 april 2009 kan een ieder zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze omtrent de ontwerpen naar voren brengen bij de gemeenteraad. Meer informatie over het plan is te vinden op: http://www.apeldoorn.nl/smartsite.dws?id=130396. Het indienen van een zienswijze is noodzakelijk om in een volgende fase bezwaar te kunnen maken!

Vanzelfsprekend zal SBNE Beekbergen de gemeente haar zienswijze meedelen. Wij willen onze zienswijzen echter ook met u als bewoner van Beekbergen en direct of indirect belanghebbende of geïnteresseerde delen.
Daarom nodigen wij u uit om hierover met ons van gedachten te wisselen op 8 april van 20.00 tot 22.00 uur in het dorpshuis De Hoge Weye.

Meer informatie: www.sbne-beekbergen.nl
secretariaat: Konijnenkamp 29, 7361 DD Beekbergen, tel.: 055 506 4223 of spelderholt@hotmail.com

U kunt de uitnodiging ook downloaden: uitnodiging 8 april 2009