SBNE-Beekbergen heeft de status van algemeen nut beogende instelling, ANBI, verworven. Giften aan SBNE zijn daarmee aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

Uw giften zijn uiteraard van harte welkom:

rekeningnummer 78.48.83.696 t.n.v. SBNE Beekbergen

Hartelijk dank voor uw ondersteuning!