Op maandag 12 maart a.s. is bij de rechtbank Arnhem vanaf 09:45 uur de mondelinge behandeling van een beroep van de SBNE tegen het ‘zoekzonebesluit wonen’, een uitwerking van december 2006 van het provinciale streekplan. De zaak wordt door een meervoudige kamer behandeld.
Het college van gedeputeerde staten van Gelderland heeft in de uitwerking van het streekplan een besluit verstopt, waardoor ruime woningbouw op het Spelderholt mogelijk werd zonder dat belanghebbenden hiertegen bezwaar konden maken. Het verstoppen van een dergelijk besluit in een streekplan kan niet en mag niet. Daar komt bij dat het besluit in strijd is met de in de streekplanuitwerking opgenomen uitgangspunten. Het meest zijn we getroffen door een kaart die zou horen bij het besluit van december 2006, waarop ook een deel van het Spelderholt voor woningbouw is bestemd, dat pas jaren na het besluit door manege Riant verworven is. Iets wat lijkt op kaartvervalsing. Ook hier rekent de SBNE op vernietiging door de rechters.