ZUTPHEN – De Stichting Behoud Natuurwaarden Enken (SBNE) stelt dat de Raad van State met zijn vernietiging van het bestemmingsplan en de natuurwetvergunning voor de verhuizing van mencentrum Riant naar Landgoed Spelderholt ook een streep heeft gezet door het even daarvoor geno men besluit van het Apeldoorns college om de bouw van 22 appartementen en elf villa’s op het landgoed mogelijk te maken. Volgens SBNE is er niet gekeken naar de inpassing van de woningen in het landschap, zo zei een woordvoerder van de stichting gisteren voor de Zutphense bestuursrechter. Volgens de gemeente is dat echter onzin. Zo zou er bij het opstellen van het bestemmingsplan een gedegen afweging zijn gemaakt, waaruit bleek dat woningbouw op die plek mogelijk is, ook zonder de verhuizing van de manege van Riant naar Spelderholt. ,,Als Riant niet met de woningbouw doorgaat, gaan wij er zelf wel mee door’’, al dus een woordvoerder van de gemeente. Overigens is Riant nog steeds van plan zijn manege naar Spelderholt te verhuizen. Daartoe zijn inmiddels nieuwe onderzoeksrapporten opgesteld.

Bron: De Stentor
Tekst: Bert Felix