Samen Sterk!!
Ter versterking van ons netwerk en met het oog op een adequate kennis- en informatieuitwisseling heeft de SBNE zich aangesloten bij de Gelderse Milieufederatie. Het feit dat men ons heeft willen accepteren in de gelederen is tevens een belangrijke erkenning van onze status.
De contacten met de GMF waren al heel goed en zullen door onze contactpersoon verder in de verf worden gezet.

Velen van jullie weten waarschijnlijk al dat er al geruime tijd ook intensieve en vruchtbare contacten zijn met de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA).

Ga naar de site: http://www.geldersemilieufederatie.nl/kaart/