Stichting SBNE in actie tegen bouwplannen

BEEKBERGEN – Wouter Hiskemuller is sinds 7 februari voorzitter van de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen (SBNE). Hij wist dat hij het druk zou krijgen maar dat het zo snel zou gaan had hij niet verwacht. ‘Het is alsof ik er een tweede baan bij heb’, aldus Hiskemuller. In november 2005 kwamen de plannen naar buiten dat manege Riant wilde uitbereiden.
Dit is mogelijk op de huidige plek maar dan moet het stuk bos erachter gekapt worden. De tweede optie is verhuizen naar landgoed Spelderholt op de plek waar de stallen en de vroegere nertsenfarm nog staan. Mieke van Tergouw, eigenaresse van Riant, koos voor de tweede optie en liet een bouwplan ontwikkelen. Om uit de kosten van het afbreken van de oude stallen, de verhuizingen nieuwbouw te komen zijn er ook zeven villa’s en een appartementencomplex met 26 wooneenheden in het plan opgenomen en vier nieuw te bouwen villa’s op de huidige locatie van Riant. Het gebied ligt tegen een belangrijknatuurgebied en is een ecologische verbindingszone tussen natuurgebieden (Veluwe, Beekbergerwoud en de IJsselvallei) maar is wel een zoekzone woningbouw. Onlangs werden de plannen breed uitgemeten in de Stentor geplaatst.
Buurtbewoners maakten zich vooral zorgen om de hoogte van het appartementencomplex van 22 meter aan de rand van het natuurgebied en besloten in actie te komen. Ze richtte de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen op om zich sterk te maken tegen de huidige bouwplannen.
Het gebied heeft belangrijke cultuur en natuurhistorische waarde en ligt aan de rand van een beschermd natuurgebied (Natura 2000). Er zitten onder andere dassenburchten, ringslangen en vele andere beschermde diersoorten. Het is een prachtig gebied om te wandelen, fietsen en voor ruiters. Het is een gebied van het Gelders Landschap en wordt goed onderhouden. Zo ligt er aan de zuidzijde een heideveldje dat als beschermde habitat een unieke status heeft. Als er gebouwd wordt zal dit mogelijk verdwijnen dus moet het ergens anders gecompenseerd worden. Sowieso zal er door bebouwing veel veranderen zoals horizonvervuiling, lichtvervuiling, meer verkeer enz. Het is verbazingwekkend dat dit gebied ooit als woningzoekzone is aangemerkt.
Politieke markt Vorige week donderdag werden de bouwplannen van Riant op Spelderholt tijdens de politieke markt behandeld. Er was een grote delegatie uit Beekbergen.
Er werden kritische vragen gesteld en door de wethouder een aantal toezeggingen gedaan. Zo wordt het rapport van het onderzoek van Arcadis (Natuurtoets verplaatsing manege Riant
naar locatie Spelderholt) herschreven en is de vergunning bij de provincie ingetrokken omdat er veel bezwaar gemaakt is. De commissie ruimtelijke kwaliteit gaat de plannen bekijken, de effecten van de bouwplannen worden gevisualiseerd en er komt een verkeerscirculatieplan.
Er komt een garantie op de samenwerking tussen Riant en de stichting Parc Spelderholt. De groteboodschap was toch wel dat het appartementen gebouw lager moet worden.
Door de vele reacties voelen ze zich serieus genomen en door de grote opkomst hebben ze een signaal af kunnen geven.

Ludieke actie
Vrijdagmiddag heeft de stichting een heteluchtballon opgeblazen in een weiland voor de bosrand van het Spelderholt voor de plaats waar het appartementencomplex van 22 meter hoog gepland staat.Dit deden ze om te laten zien hoe het is als daar een gebouw komt te staan. Er was aardig wat publiek en de pers was volop aanwezig, de actie haalde de voorpagina van de Stentor. Hiermee hebben ze toch het doel bereikt om iedereen in de omgeving van Beekbergen te laten zien wat er speelt. Hiskemuller: ‘We krijgen enorm veel steunbetuigingen binnen op onze site en handtekeningen op retour gestuurde flyers. We danken iedereen daarvoor en het vormt voor het bestuur van de stichting een belangrijke duw in de rug om door te gaan.’

Meer informatie: www.sbne-beekbergen.nl

Bron: De Beekberger, 20 februari 2008