De Nederlandse aanpak van vervuilend stikstof in natuurgebieden is strijdig met de Europese wet. Op basis van deze aanpak mogen geen vergunningen meer worden verleend aan veestallen, fabrieken of wegen in de buurt van beschermde natuurgebieden.

Door: Emiel Hakkenes

Dat heeft de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland, woensdag geoordeeld in tien zaken over stikstof in de natuur. De zaken draaien om vergunningen voor boeren in Brabant, Limburg en Gelderland. Zij kregen hun vergunning, omdat zij voldeden aan de eisen van de Programmatische Aanpak Stikstof (Pas).
De Nederlandse provincies en drie ministeries hanteren dat document sinds om natuurgebieden te beschermen tegen vervuiling. Desondanks is de hoeveelheid stikstof in de natuur niet gedaald. Milieuorganisaties concluderen dat de Pas niet werkt en dus geen basis kan zijn om natuurvergunningen te verlenen. Ook het Europese Hof concludeerde vorig jaar dat de Nederlandse aanpak geen bewezen effect heeft en berust op aannames. Daarom is de aanpak in strijd met de Europese wet.

Veehouderijen
De Raad van State heeft die uitspraak nu toegepast in tien zaken waarin de natuurvergunning werd aangevochten. De staatsraden concluderen dat deze vergunningen onterecht zijn verleend.

Volgens milieuorganisaties zijn álle natuurvergunningen die sinds 2015 zijn verleend op basis van de Pas ongeldig. Daar gaat de Raad van State niet in mee: vergunningen die al definitief zijn, blijven geldig. Wel lopen er nog 180 bezwaarprocedures; die vergunningen worden mogelijk ook ongeldig verklaard. Het gaat daarbij om veehouderijen, maar ook om bestemmingsplannen voor bijvoorbeeld nieuwe wegen en bedrijventerreinen. Uitspraak in deze zaken volgt in juni.

Op basis van de Pas zullen geen nieuwe vergunningen meer worden afgegeven. Pas als de overheid een nieuwe en bewezen methode omarmt om de neerslag van stikstof in de natuur te verminderen, zullen nieuwe vergunningen worden afgegeven.

Bron: Trouw, 29 mei 2019

Steun ons!

Door ons in woord en daad steun te betuigen. Geldelijke bijdragen kunnen overgemaakt worden naar: rekeningnummer NL98 INGB 0003 5856 07 t.n.v. F.T.M. Freriks o.v.v. SBNE Beekbergen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Wij houden u op onregelmatige tijden op de hoogte door middel van een digitale nieuwsbrief.
U kunt zich hieronder aanmelden.