BEEKBERGEN – In de krant van 8 oktober is onterecht vermeld dat de
bouw van het studentenhuis illegaal is. De voorzitter van de Raad van Bestuur
van Parc Spelderholt heeft geinformeerd, dat die bouw is gebaseerd op
een bouwvergunning, verkregen van de Gemeente Apeldoorn. Onze eigen ge-
meentebestuur steunt dus deze bouw en er is gewoon een reguliere vergun-
ning.

Wat is er aan de hand? Er zijn bezwaren ingediend, en de rechtbank van Zwolle
heeft hierover uitspraak gedaan. Het besluit van de rechter is heel duidelijk:
Het verzoek van de bezwaarden is afgewezen. In verband met enige admini-
stratieve onvolkomenheden m.b.t. het besluit van de gemeente is de gemeente
veroordeeld tot het betalen van de griffierechten. Bovendien heeft de rech-
ter letterlijk omschreven dat de inhoudelijke beslissing in stand kan blijven.
De vergunning is dus terecht verleend en de bouw is niet illegaal!
De rechter heeft als argumentatie aangegeven dat het dringende maatschap-
pelijke belang van die studentenhuisvesting in redelijkheid belangrijker
is dan de belangen die door de bezwaarden zijn genoemd. En dat daarom het
besluit (het verlenen van de vergunning) in stand kan blijven.