Onze aanvraag voor subsidie voor gebiedsparticipatie is door de gemeente Apeldoorn gehonoreerd. Daarmee hebben we geld gekregen voor de aanschaf van prullenbakken op de Konijnenkamp, bloemzaad voor de bermen op de Konijnenkamp én voor een buurtbijeenkomst. U zult hier binnenkort meer over horen.