Inspraak statencommissies d.d. 16-09-2009

Inspraak Statencommissie ruimtelijke ordening en milieu Ruimtelijke verordening Gelderland: Een uitdaging!  In de Volkskrant van vrijdag 11 september stond een kort berichtje over de uitkomst van een enquête van TNS-NIPO in opdracht van Natuurmonumenten. Volgens dat...