Bij besluit van 9 juli 2009, no. 65-2009, heeft de raad van de gemeente Apeldoorn (hierna: de raad) het bestemmingsplan “Spelderholt-Riant” (hierna: het plan) vastgesteld. Hiertegen heeft SBNE en anderen beroep ingesteld en verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Met een positieve uitspraak voor SBNE!

De beslissing van de Raad:

Beslissing
De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. schorst bij wijze van voorlopige voorziening het besluit van de raad van de gemeente Apeldoorn van 9 juli 2009, no. 65-2009;

II. gelast dat de raad van de gemeente Apeldoorn aan de stichting Stichting tot behoud natuurwaarden Konijnenkamp Engelanderenk en Spelderholt en anderen het door hen voor de behandeling van het verzoek betaalde griffierecht ten bedrage van € 297,00 (zegge: tweehonderdzevenennegentig euro) vergoedt, met dien verstande dat betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de anderen.

Lees hier de hele uitspraak: www.raadvanstate.nl/uitspraken/actuele_uitspraken/voorlopige_voorzieningen/