Het bestuur van de Veluwse Sprengen en Beken onderschrijft de ingebrachte bezwaren ten aanzien van de plannen voor twee woningen in het kwetsbare bronbeekgebied op Engeland. De Stichting dringt er mede op aan om goedkeuring te onthouden aan het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Beekbergen-Engeland.
Met deze steunbetuiging wordt opnieuw zichtbaar dat het draagvlak voor het behoud van de natuurwaarden in het gebied groot is.