BEEKBERGEN – De Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen en Lieren (SBNE) en de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA) hebben een verzoek van de provincie afgewezen om een nieuwe hoorzitting over hun bezwaren tegen de bouw van een nieuwe manege voor Riant Equestrian Centre, een appartementengebouw en negen villa’s op Landgoed Spelderholt.

De stichtingen hebben verontwaardigd gereageerd op het verzoek van de provincie.

De hoorzitting zou worden gehouden omdat de provincie de bouwplannen voor Spelderholt onder de crisiswet wil laten vallen. Die is onlangs in werking getreden om procedures te verkorten en daarmee de economie op gang te helpen. Voor de bouw op Spelderholt heeft de provincie een vergunning afgegeven op basis van de Natuurbeschermingswet. SBNE en SWMA hebben daar eerder bezwaar tegen aangetekend, waarna ze in januari zijn gehoord door een onafhankelijke bezwarencommissie.

De beide stichtingen hebben de uitnodiging van de provincie van de hand gewezen. Als tegenactie hebben ze de provincie gesommeerd een boete te betalen, omdat de termijn waarbinnen de bezwarencommissie een uitspraak had moeten doen en de provincie een nieuw besluit had moeten nemen over de bezwaarschriften van de stichtingen op 11 maart is verstreken. De sommatie geldt ook voor een uitspraak over de studentenhuisvesting op Spelderholt.

Beide stichtingen zeggen bovendien dat de uitspraak al binnen had moeten zijn voor de crisiswet op 31 maart van kracht werd. Volgens de SWMA sluit de crisiswet bouwprojecten uit van versnelling die een vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet nodig hebben. De gemeente Apeldoorn is nog bezig met een inventarisatie van projecten die onder de crisiswet kunnen vallen. Begin juni moet er duidelijkheid zijn.

Bron: De Stentor, 6 mei 2010 door Bert Felix