scannen0001.jpgscannen0002.jpgscannen0001.jpgDe Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland hebben een vergunning verleend op grond van de Natuurbeschermingswet voor de verplaatsing van manege Riant naar locatie Spelderholt te Beekbergen.

GS verleende eveneens een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet  voor de uitbreiding van studentenhuisvesting Spelderholt te Beekbergen.

Twee vergunningen voor hetzelfde gebied. Nog steeds dringt het niet door dat een integrale benadering van dit gebied de enige juiste is. Opnieuw is er niets gedaan met de input van SBNE of de conclusies uit het rapport van Faunaconsult.

De volledige stukken liggen ter inzage bij het informatiecetrum in het Provinciehuis en op het gemeentehuis.
Belanghebbenden kunnen tot 5 november een bezwaarschrift indienen.