Verkeerstellingen

Vandaag, 16 september 2009, is er telapparatuur opgesteld op het Spelderholt. We zijn uiteraard benieuwd naar de opdrachtgever c.q. de opdracht, maar het is verheugend dat men nu eindelijk stappen onderneemt om de huidige stand van zaken voor wat betreft het verkeer naar het Spelderholt te inventariseren. Voor het cummulatieve effect is uiteraard ook een dergelijke meting nodig bij/naar de huidige locatie van Riant en op de Engelanderweg.