DEN HAAG – ,,Kunt u wat doen aan de volstrekt misplaatste beschuldigingen van de woordvoerder Stichting Behoud
Natuurwaarden Konijnenkamp, Engelanderenk en Spelderholt (SBNE),’’ vroeg de raadsman van de gemeente Apeldoorn en
projectontwikkelaar Tergouw Holding BV tijdens een spoedprocedure aan de rechter van de Raad van State.
De woordvoerder van SBNE had even daarvoor de raadsman beschuldigd van het geven van valse informatie over mest- en
ammoniakrechten van het voormalige pluimvee- instituut Spelderholt. De Raad van State behandelde gisteren het verzoek van
Tergouw om een eerdere schorsing van het bestemmingsplan SpelderholtRiant op te heffen. Als de Raad de blokkade opheft
kan Manege Riant verhuizen naar naar een locatie bij het voormalige pluimvee- instituut Spelderholt. Het plan maakt de bouw
van enkele villa’s, appartementengebouwen en een nieuwe manege mogelijk. De tijd dringt. De kwestie sleept al zes jaar. Bij
veel langer uitstel vreest de raadsman van Tergouw en Apeldoorn dat het project financieel door de bodem zakt.
In maart schorste de Raad van State het bestemmingsplan omdat er problemen waren met de natuurbeschermingswet (NBW)
en een klein, maar volgens SBNE bijzonder lapje droge heidegrond. De vestiging van de manege met ‘ammoniak uitstotende’
paarden zou een bedreiging voor de halve hectare heide zijn. Intussen heeft de provincie een NBW- vergunning verleend en
heeft Tergouw onderzoeken aangeleverd waaruit zou blijken dat het stukje droge heide, dat een ooit als tuin is ingezaaid, geen
last heeft van paarden van manege. SBNE deed evenwel een dringend beroep op de Raad van State om de blokkade in ieder
geval tot de behandeling van de bodemzaak begin 2011 in stand te laten. Onnodig vindt de raadsman van Tergouw. Volgens
hem kunnen de villa’s en woningen hoe dan ook gebouwd worden. Dat is ook snel nodig omdat anders het project fincieel door
de bodem zakt.
De Raad van State doet binnen enkele weken uitspraak.