Na de vooraankondiging van de terinzagelegging van het de partiele wijziging van het bestemmingsplan Stuwwalrandparkzone-zuid ten behoeve van de plannen rond Riant volgt normalerwijze binnen korte tijd de feitelijke terinzagelegging. Er lijkt nu een kink in de kabel………..De link naar de bewuste informatie is niet meer beschikbaar.
Zodra we meer weten zullen we u dat op deze website laten weten.