Het spreekt voor zich dat men als men in het buitengebied woont, voorzichtig omgaat met vuurwerk en rekening houdt met de natuur en de dieren waarmee de leefomgeving gedeeld wordt. Enige jaren geleden kwam een gezin met tienerkinderen vanuit het dorp naar Engeland en deze jeugd werd meegedeeld dat er geen vuurwerk afgestoken mocht worden op de enk. Want daar leven ook heel veel dieren. En zo geschiedde. Hulde.
De laatste jaren gaan we steeds zorgvuldiger met vuurwerk om en werd er nog sporadisch en dan ook alleen rond middernacht geschoten.
Op het landgoed Spelderholt, grenzend aan Natura 2000, is vanwege de zorg voor de natuur nog nooit vuurwerk afgestoken.
Net als vorig jaar werd ook dit jaar in Apeldoorn het afsteken van vuurwerk verboden. Dat gold ook voor carbid.
https://www.apeldoorn.nl/jaarwisseling?highlight=vuurwerk

Helaas… was nog niet iedereen hier blijkbaar van op de hoogte c.q. onjuist geïnformeerd. Vanwege ernstige onrust bij paarden, schapen en huisdieren ontstond er – toen er met vele melkbussen op Landgoed Engelanderholt met carbid geschoten werd – nogal wat alarm. De jeugd en hun verantwoordelijken werden door diverse dierenliefhebbers aangesproken. Politie werd gebeld. Uiteindelijk hield het schieten op.
We gaan ervan uit dat dit de eerste en de laatste keer was.