Wethouder: compassie gekregen met Riant

door Bert Felix.

 

APELDOORN – Als PvdA-raadslid stemde Jolanda Reitsma tegen de verplaatsing van Riant Equestrian Centre van de Bruggelerweg naar Landgoed Spelderholt.

Te dicht bij kwetsbare natuur en bovendien een waardevol landgoed, vond ze. Maar als wethouder is ze onderweg omgeturnd, zegt ze naar aanleiding van het besluit van het college van burgemeester en wethouders om het bestemmingsplan voor de verplaatsing goed te keuren. Onderdeel van dat plan is ook de bouw van een appartementengebouw en elf villa’s. Zeker, ze weet dat omwonenden, verenigd in de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken Beekbergen, zich niet zullen neerleggen bij de afwijzing door het college van de bezwaren die ze hebben ingediend tegen het bestemmingsplan. De stichting zal naar de Raad van State stappen en wellicht ook Europa vragen de plannen tegen te houden. Reden daarvoor is de door Europa opgelegde wet Natura 2000, waaronder de naastgelegen bossen vallen.

Reitsma zegt het jammer te vinden dat omwonenden naar de Raad van State zullen stappen. ,,Je hebt hier een initiatiefnemer die zijn nek uitsteekt van hier tot Tokio. Er worden hier pluimveestallen en een nertsenfarm afgebroken door een particulier. Daar heb ik compassie mee gekregen. We hebben op alle manieren geprobeerd om de zeer gerechtvaardigde twijfels aan het bouwplan weg te nemen. Maar de raad heeft al een keer ja gezegd tegen de verplaatsing van de manege. De hoogte van het appartementengebouw is na kritiek van omwonenden omlaag gegaan, en langzamerhand heeft het lang genoeg geduurd.

Omwonenden en de enkenstichting hebben echter hoop geput uit de analyse van Henk Siepel, hoofd van het centrum voor ecosystemen Alterra van de Rijksuniversiteit van Wageningen en inwoner van Beekbergen. Die zei begin april dat de bouw zo dicht bij Natura 2000 niet mogelijk is. Siepel stelde dat zelfs bestaande initiatieven door Europa verboden zouden kunnen worden. Voor de gemeente waren de uitspraken van Siepel aanleiding voor nieuw overleg met de provincie en ingenieursbureau Arcadis. Die verzekerden de wethouder dat het omzetten van pluimveeschuren naar een veel kleiner oppervlak aan manege en woningen zich verdraagt met Natura 2000. Donderdag moet op de politieke markt blijken hoe de politiek daarover denkt.