Het voorstel tot het partieel wijzigen van het bestemmingsplan Stuwwalrandparkzone zuid ligt ter inzage.

Deze wijziging heeft de bedoeling de verhuizing van manege Riant, de bijbehorende bouwplannen en uitbreiding evenemententerreinen mogelijk te maken.

De juridische Commissie van de SBNE zal een passende reactie voorbereiden. Ook zal de SBNE een voorlichtingsbijeenkomst voor belangstellenden organiseren. Natuurlijk kunt u bij ons tevens terecht met alle vragen en opmerkingen over deze en andere onderwerpen die het gebied Engeland / Spelderholt aangaan. Daarnaast staan wij open voor al uw tips en adviezen om deze, voor het betreffende gebied, kwalijke ontwikkelingen te stoppen.

Op de website van de gemeente: http://www.apeldoorn.nl/smartsite.dws?id=130396 is alles in pdf-formaat te downloaden.