Winst en verlies voor buren Parc Spelderholt

door Bert Felix

BEEKBERGEN/ZUTPHEN – Parc Spelderholt hoeft zijn noodverblijf voor gehandicapte studenten niet te sluiten.
Maar het instituut moet wel betere afspraken maken met de gemeente over de tijdelijkheid van het gebouw. Verder erkent de rechter dat de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken (SBNE) in Beekbergen belanghebbende is bij de bouw.

Dat blijkt uit de uitspraak van de bestuursrechter in Zutphen over de voorlopige voorziening die de SBNE had aangevraagd. Die moest ertoe leiden dat de bouw van de noodhuisvesting voor studenten zou worden voorkomen of stilgelegd. Dat verzoek honoreert de rechter niet, maar SBNE krijgt wel op diverse punten gelijk.

Zo stelt de rechter dat SBNE bewoners vertegenwoordigt die in de onmiddellijke nabijheid van de inmiddels gerealiseerde noodvoorziening wonen, waardoor de stichting als belanghebbende kan worden gezien. De rechter wijst daarbij op de statuten van de stichting, waaruit dat belang kan worden afgeleid. Zo wil de stichting het behoud van natuurwaarden in het gebied van de enken en het omliggende bosgebied en ontwikkelingen tegengaan die voor mens en dier overlast veroorzaken.

Verder is de rechter van oordeel dat het verzoek om een voorlopige voorziening, in afwachting van de eindbehandeling van bezwaren van de stichting, voornamelijk is ingediend als gevolg van de wijze waarop de gemeente is omgegaan met de belangen van de stichting, de manier waarop de toestemming voor de bouw van een tijdelijk verblijf voor studenten tot stand is gekomen en de gebrekkige motivering die daarvoor is gebruikt.

De gemeente heeft bijvoorbeeld verzuimd om schriftelijke afspraken te maken met Parc Spelderholt over de termijn waarbinnen de noodhuisvesting moet worden afgebroken. Ook is er geen garantie in de vorm van een dwangsom en ontbreken concrete bouwplannen voor een studentenverblijf.

De rechter suggereert al wel dat Parc Spelderholt bij de uiteindelijke behandeling van de bezwaren van SBNE groen licht krijgt voor de noodvoorziening, omdat de ontbrekende afspraken alsnog kunnen worden gemaakt. Als straf voor deze onvolkomenheden moet de gemeente de griffierechten aan SBNE vergoeden.