APELDOORN – Directeur Dick de Man van woningstichting Beter Wonen heeft geen goed woord over voor de Stichting Behoud Natuurwaarden Enken in Beekbergen (SBNA). De Man zegt dat naar aanleiding van de bezwaren van SBNE tegen de bouw van een studentenhuisvesting op Parc Spelderholt. Beter Wonen is opdrachtgever voor die plannen. Volgens De Man is SBNE een ordinaire actiegroep die als enige doel heeft het tegenhouden van plannen van opleidingsinstelling Parc Spelderholt en mencentrum Riant. ,,Ze zeggen wel dat ze een algemeen belang nastreven, maar ze zijn alleen maar aan het traineren.’’

Beter Wonen en SBNE troffen elkaar gisteravond op de politieke markt, waar een hoorzitting werd gehouden over de bouw van een woongebouw voor 54 studenten op Parc Spelderholt. SBNE keerde zich opnieuw tegen die bouw.

De Stichting Behoud Natuurwaarden Enken (SBNE) uit Beekbergen en de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA) willen dat er een breed onderzoek komt naar de gevolgen voor de natuur van de activiteiten op Parc Spelderholt.
Beide stichtingen vroegen daar gisteren om tijdens de politieke markt. SBNE zei respect te hebben voor de doelstellingen van Parc Spelderholt, een opleidingscentrum voor gehandicapten, maar zwaar te tillen aan de effecten van het instituut op de natuur. SBNE wees daarbij op het besluit van de minister van LNV om het grongebied van de Beekbergse Beek als natuurreservaat aan te duiden.
Ook SWMA waarschuwt voor de effecten van activiteiten van Parc Spelderholt op de natuur. Volgens SWMA komen er ringslangen en hazelwormen voor op het landgoed, ook al stelt de natuurtoets (die voor de bouw is opgesteld) dat die er niet zouden voorkomen. Ook zouden vogels als de draaihals en de wespendief niet door de activiteiten worden verstoord. SWMA drong aan op meer onderzoek daarnaar.
Directeur Wouter van Santen van Parc Spelderholt zei na afloop van een latere minister van LNV toestemming te hebben gekregen zijn opleidingsinstituut op het landgoed te mogen vestigen. ,,De toenmalige minister was een warm pleitbezorger van onze doelstellingen en overtuigd van onze zorgen voor de natuur.
Bovendien liggen we ver verwijderd van het brongebied van de beek.’’ In het omstreden woongebouw op Parc Spelderholt worden 54 gehandicapten opgeleid voor een zelfstandig bestaan. Het gebouw mag alleen door gehandicapten worden gebruikt. Elders op het terrein huizen nog ongeveer 35 studenten.