Vuurwerk… mag niet en natuurlijk niet in het buitengebied

Vuurwerk… mag niet en natuurlijk niet in het buitengebied

Het spreekt voor zich dat men als men in het buitengebied woont, voorzichtig omgaat met vuurwerk en rekening houdt met de natuur en de dieren waarmee de leefomgeving gedeeld wordt. Enige jaren geleden kwam een gezin met tienerkinderen vanuit het dorp naar Engeland en...

Lees meer
Het Geldersch Landschap en SBNE schonen heideveld

Het Geldersch Landschap en SBNE schonen heideveld

Heide heeft onderhoud nodig. Vrijwilligers van Het Geldersch Landschap en van SBNE Beekbergen zijn daarom begonnen met het 'schonen' van het heideveld bij de Konijnenkamp. Naaldbomen, eiken, berken en bramen moeten worden verwijderd, om te voorkomen dat de heide...

Lees meer
Tweede brand binnen 2 maanden op Spelderholt

Tweede brand binnen 2 maanden op Spelderholt

Op 11 april 2021 ging een voormalige nertsenstal op Spelderholt volledig in vlammen op. Bij die brand kwam ook asbest vrij. Aangezien het hek naar het terrein vrijwel altijd openstaat, wordt daar steeds meer afval gedumpt... In de nacht van maandag op dinsdag 1 juni...

Lees meer
Bloeiende bermen

Bloeiende bermen

Er bloeit al wel wat en er groeit des te meer. We zijn nu al een paar jaar bezig om meer bloeiende bermen op de enk te creëren. Inmiddels hebben we met een paar bordjes ook aangegeven dàt we dat doen. Om duidelijk te maken dat dit een van de activiteiten van onze...

Lees meer
Prullenbakken op de enk

Prullenbakken op de enk

SBNE-Beekbergen heeft subsidie gekregen van de gemeente om prullenbakken op de enk te plaatsen. Afgelopen dagen zijn bij de twee bankjes mooie bakken geplaatst.

Lees meer

Geldersch Landschap & Kasteelen gaf opdracht aan Albers Adviezen historische parken en Anja Guinée – Landschapsarchitectuur om een cultuurhistorische analyse van Landgoed Bruggelen te Beekbergen te maken. Een heel interessante publicatie. Voor iedereen te lezen...

Lees meer
Provincie bevestigt: de kap is illegaal

Provincie bevestigt: de kap is illegaal

Provincie bevestigt: de kap is illegaal De provincie heeft bevestigd dat er geen vergunning of melding was voor de bomenkap door machines en vermoedelijk ook personeel van Zweverink Bosbouw BV uit Hoog Soeren op de vroege zaterdagmorgen 13 maart 2021 op het Landgoed...

Lees meer
Vernietiging van de natuur… gaat gewoon door

Vernietiging van de natuur… gaat gewoon door

‘Uitgangspunt bij de herontwikkeling van het gebied is dat wat groen is groen moet blijven en dat de bebouwing te gast is in de natuur.’ Het staat zo mooi op de website www.engelanderholt.nl. Maar wat zien wij dagelijks gebeuren? Bomen worden gekapt, struiken...

Lees meer
Stand van zaken

Stand van zaken

De SBNE heeft met haar rechtsvoorgangers sinds 2004 gestreden voor het behoud van het Spelderholt en de natuurwaarden. Vanaf 1990 deden Het Gelders Landschap, de Gelderse Milieufederatie en de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn hetzelfde. Dit heeft in 1992,...

Lees meer

Steun ons!

Door ons in woord en daad steun te betuigen. Geldelijke bijdragen kunnen overgemaakt worden naar: rekeningnummer NL98 INGB 0003 5856 07 t.n.v. F.T.M. Freriks o.v.v. SBNE Beekbergen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Wij houden u op onregelmatige tijden op de hoogte door middel van een digitale nieuwsbrief.
U kunt zich hieronder aanmelden.