Op 17 november 2011 heeft Apeldoorn vragen van de Partij voor de Dieren beantwoord. Deze gingen over het verlenen van bouwvergunningen voor het ‘Landgoed Spelderholt’ vijf dagen nadat het bestemmingsplan Spelderholt-Riant was vernietigd. Ook was gevraagd waarom woningbouw werd toegestaan, terwijl waarschijnlijk de manege niet zal kunnen verhuizen en de omvangrijke woningbouw vooral diende om dat te bekostigen. Vragen die iedereen zich heeft gesteld, die het onbegrijpelijke nieuws over het Spelderholt las.

Positief in het antwoord van de gemeente is dat deze het totaalplan in het licht van de uitspraak zal bezien. Ze beloven na te denken voordat er een nieuw bestemmingsplan komt! De rest van de beantwoording zal formeel juist zijn, maar maakt het onbegrip alleen maar groter. Waarom niet meteen ook antwoord gegeven op de volgende vragen?

Waarom wordt woningbouw zonder verhuizing van de manege toegestaan, terwijl de Raad van State dat in december 2010 heeft verboden vanwege samenhang met andere ontwikkelingen op en rondom het Spelderholt? Het antwoord op deze vraag staat in het projectbesluit. De gemeente dacht dat het wel goed zou komen bij de Raad van State en vond dat zij daar alvast op vooruit mocht lopen. Eigen rechter spelen dus.

Waarom wordt de bouw toegestaan terwijl uit de hoorzitting bij de Raad van State op 22 augustus 2011 kon worden geconcludeerd dat de procedures hoogstwaarschijnlijk voor de gemeente niet goed zouden aflopen?
Waarom wordt verzending van de vergunningen niet tegen gehouden op 28 september 2011, de dag dat ook de gemeente een telefoontje van de Raad van State kreeg met de mededeling dat op 29 september de uitspraak over het bestemmingsplan op de website staat? Dat begint te lijken op minachting van de rechtstaat.

Waarom heeft de gemeente in en met het projectbesluit niet alle omissies gerepareerd, die op 22 augustus tijdens de hoorzitting aan de orde zijn geweest? Hiermee staat vast dat ook het projectbesluit, inhoudelijk identiek aan het vernietigde bestemmingsplan, zal sneuvelen. Of denkt de gemeente nou echt dat de rechtbank in Zutphen de uitspraken van de Raad van State zal casseren?

Het lijkt op alles wat naar voren komt in de verhoren van ambtenaren en politici die in Apeldoorn verantwoordelijk zijn of waren voor ruimtelijke ordening en grondzaken.

Beekbergen 17 november 2011
SBNE